สถาบันประสาทวิทยา

เฟอร์นิเจอร์สำหรับสถานพยาบาล เป็นเรื่องสำคัญต่อบุคลากรหรือแพทย์และพยาบาล

เพื่อความสะดวกต่อการตรวจคนไข้ด้วยห้องตรวจที่มีฟังก์ชั่นครบถ้วน/ ห้องจ่ายยาที่มีตู้เก็บยา/ เคาน์เตอร์ล้างมือและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ / ห้องประชุมสำหรับทีมแพทย์ รวมไปถึงห้องพักของแพทย์และพยาบาล

ด้วยการออกแบบและการผลิตแบบ Hospital’s Furniture ที่เป็นแบบ module สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ที่ใช้เวลาจำกัด