โรงพยาบาลเมดพาร์ค

โรงพยาบาลแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งในส่วนของห้องตรวจ ห้องพักผู้ป่วย ห้องพักแพทย์ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับทางการแพทย์ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้แพทย์ พยาบาล และคนไข้ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยที่ Practika คำนึงถึงวัสดุที่ใช้และฟังก์ชั่นการใช้งานที่จะต้องมีความปลอดภัย พร้อมทั้งตอบสนองการใช้งานด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของทางโรงพยาบาลด้วย