เดอะ สตาร์ เอสเตท แอท นราธิวาส

Practika ได้ก้าวเข้าสู่การผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภท hospitality สำหรับคอนโดมิเนียมแบบครบวงจร ที่รวมไปถึงงานผนังและตู้กั้นแบ่งพื้นที่ห้อง และงานตกแต่งผนังโดยระบบ Industrial Customization