Capital Residence

โครงการ serviced apartment สำหรับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ มีลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่เรียบง่าย และการใช้โครงสีธรรมชาติ เพื่อตอบรับกับวัฒนธรรมของผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น