สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งาน customized furniture เคาน์เตอร์บรรณารักษ์รูปโค้ง พร้อมโคมไฟที่มีเส้นสาย และรูปทรงโค้งรับกับเคาน์เตอร์ เป็นมิติใหม่ของการออกแบบเคาน์เตอร์ต้อนรับขนาดใหญ่ด้วยระบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ ทดแทนการใช้เฟอร์นิเจอร์งานไม้จริงสำหรับมหาวิทยาลัย