บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการนี้เกิดจากการร่วมมือกับ product designer ของ Ford Motors จากอเมริกาในการพัฒนา Corporate Identity Furniture เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนต่อตลาด

Practika ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับโชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการ Ford ในประเทศไทย ในปี 2545