โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ตัวอย่างของงานห้องปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบาล ที่ได้รับการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่ทันสมัยและแตกต่างจากเดิม รวมถึงการ customize เฉพาะงานสำหรับส่วนที่มีประโยชน์ใช้สอยพิเศษ เช่น ห้องยาที่ต้องการช่องสำหรับเก็บกระบอกใส่ยา ล้วนผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรมจากโรงงานและนำไปติดตั้งที่หน้างานทั้งสิ้น