ควิกแคช

ควิกแคชเปิดตัว business concept ใหม่ โดยใช้ free-standing counter ในห้างสรรพสินค้าแทนการเปิดสาขาอิสระ Practika ตอบสนองแนวความคิดทางธุรกิจแบบใหม่นี้ ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในโรงงาน 100% และมี detail ที่สามารถนำไปประกอบที่ site งานได้อย่างรวดเร็ว ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลากลางคืนที่ห้างสรรพสินค้าปิดทำการ
ทำการ