UV inkjet

รมย์รวินท์ คลีนิก

เป็นการใช้ขีดความสามารถของเครื่องจักร Flatbed Inkjet พิมพ์ลงบนผิว vinyl หุ้มแผ่นไม้โดยตรง (ไม่ใช่การ inkjet ลงบนสติ๊กเกอร์แล้วนำไปปิดทับบนผนัง) เพื่อใช้ในการตกแต่งผิวผนังขนาดใหญ่ ที่สามารถควบคุมเส้นสายของการต่อลายที่เฉียบคมและแม่นยำ จากการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องจักร