ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของความสะอาด มั่นคง และสง่างามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ขารุ่น Bahaus ที่แข็งแรงมั่นคง กับใช้ top สีขาวสำหรับ workstation และใช้ screen แบ่งส่วนการบริหารงานของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะสะท้อนสีเอกลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังมีประโยชน์ใช้สอยสำหรับเป็นที่แขวนถาดสำหรับวางอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ ส่วนผนังกั้นห้องผู้บริหารเป็นระบบ Wall System ซึ่งนอกจากจะมีคุณสมบัติในการกันเสียงได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสามารถถอดประกอบรื้อย้ายได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต