บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Unilever เป็นลูกค้าอีกหนึ่งบริษัทที่ Practika ได้มีโอกาสดูแลในเรื่องเฟอร์นิเจอร์มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และในปี 2017 Practika ได้รับเลือกอีกครั้งให้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ให้กับ Unilever สำนักงานใหญ่ และ Unilever Thai Holding ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Unilever (Thailand) ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบให้แต่ละ BU ของ Unilever ก็จะสอดคล้องกับ identity ของแต่ละธุรกิจของบริษัทในเครือ