ศูนย์บริการลูกค้า เอไอเอส

A retail project ที่ใช้เทคนิคพิเศษของ Industrial Customization ตอบโจทย์ของผู้ออกแบบ ในการสร้างเอกลักษณ์ของธุรกิจที่ชัดเจน ทันสมัย และแตกต่างจากกลุ่ม ธุรกิจเดียวกัน ด้วยชิ้นงานที่ซับซ้อนของเคาน์เตอร์ และโต๊ะโชว์สินค้าที่มีรายละเอียดของ function การโชว์สินค้า และการเล่นของแสงเรืองจากไฟ LED อย่างงดงาม