สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารสำหรับกลุ่มนักวิชาการในการปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล สัมมนา และบรรยายทางวิชาการ มีองค์ประกอบของห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยหลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน