ซี อาเซียน

พื้นที่สำนักงาน co-working space ในบรรยากาศอบอุ่นภายใต้ concept “An Effective Venue for ASEAN network and community” ถูกออกแบบให้มีพื้นที่ทำงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการร่วมมือกัน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่เปิดโล่งที่สามารถจัดสัดส่วนให้เกิดเป็นพื้นที่สงบได้ด้วย private screen ที่ถอดย้ายตำแหน่งได้ง่าย ทำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานให้เป็นที่สำหรับ 1 คน หรือ 2-4 คน หรือเป็นโต๊ะประชุมโล่งได้ ส่วนพื้นที่นั่งประชุมใช้ high-back sofa ที่ช่วยให้มีสมาธิในการระดมความคิด รวมทั้งมีการออกแบบตู้ locker ขนาดและรูปแบบพิเศษให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ และโต๊ะประชุมส่วนกลางติดล้อเพื่อให้สามารถปรับการใช้งานพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย