ดีลอยต์ ประเทศไทย

บริษัท ดีลอยต์ ได้มีการปรับโฉมสำนักงานในประเทศไทย และได้เลือกให้ Practika เป็นผู้ดูแลในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ทั้งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์สำนักงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ห้องประชุมและในส่วนของ locker พนักงาน โดยที่โครงการนี้มีการออกแบบที่เรียบง่าย แต่ดูร่วมสมัย สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน