บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

เป็นโครงการที่เน้นความเรียบ สะอาด สว่าง สบายตา ซึ่งเป็นจะเป็นสีขาวเกือบทั้งหมด และมีลายไม้ตัดเพื่อทำให้มีความรู้สึกอบอุ่นมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่เป็นความโดดเด่นของโครงการนี้ก็คือ Practika ได้ใส่แม่เหล็กรูปพืช ผัก ผลไม้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท East West Seed ซึ่งจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช เอาไว้ให้กับพนักงานทุกคนได้ใช้งาน ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าสนใจและเน้นย้ำถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้พนักงานทุกคนสามารถจดจำได้ และมีส่วนร่วมกับบริษัทมากยิ่งขึ้น