เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์

ศูนย์ “เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์” เปิดขึ้นโดยความต้องการที่จะมุ่งพัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งทางศักยภาพของผู้บริหาร AIA ซึ่งพื้นที่หลักจะออกแบบโดยเน้นการ collaborative เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง และเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้ AIA ได้มอบให้ Practika เป็นผู้พัฒนาและออกแบบนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมและเป็นเอกลักษณ์สำหรับศูนย์ เช่น โต๊ะ training รูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่สามารถปรับเปลี่ยน layout การจัดวางได้หลายรูปแบบ, โต๊ะผู้บรรยายที่มีระบบ hydraulic สามารถยก top โต๊ะขึ้น-ลงได้ โดย Practika ได้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน showcase แห่งนี้