บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

โครงการนี้เป็นการปรับปรุงพื้นที่ในตึกสำนักงานเดิมของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า หรือ Sharp (สำนักงานใหญ่) ทั้งหมด 4 ชั้น ซึ่งได้มีการปรับปรุงในส่วนของงาน interior และงานเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมด โดยทาง Practika ได้มีโอกาสดูแลในส่วนของงานเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนของห้องผู้บริหาร ส่วนออฟฟิศของพนักงาน ห้องอาหาร ห้องฝึกอบรม และห้องสันทนาการต่าง ๆ