บริษัท ซีเทค จำกัด ประเทศกัมพูชา

โครงการสำนักงาน C.T.E.C เป็นบริษัทคนไทยที่ตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชา โดยที่ Practika ได้ดูแลในส่วนเฟอร์นิเจอร์สำหรับพนักงาน ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งใช้เฟอร์นิเจอร์ลักษณะต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เมื่อนำมาจัดวางในพื้นที่ที่ทาง C.T.E.C ได้ออกแบบให้มีสีสันที่ดูหลากหลายแล้ว ทำให้สำนักงานแห่งนี้ดูมีความสนุก สดใส ร่าเริง เหมาะกับการทำงานที่กระตุ้นให้พนักงานมีความรู้สึกกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา