เอไอเอส คอนแทค เซ็นเตอร์

ศูนย์ฝึกอบรมและ contact center ของ AIS แห่งใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่กว่า 18,000 ตารางเมตร โดยที่ Practika ได้ดูแลในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของศูนย์แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ contact center ห้องสมุด ห้อง auditorium ห้องประชุม ห้องสัมมนาต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดการออกแบบที่สดใส เพื่อให้พนักงาน contact center นั้น มีความรู้สึกที่เบิกบานและมีความสุขกับการทำงานในการพูดคุยและตอบคำถามกับลูกค้า ในส่วนของห้องสมุดและศูนย์ฝึกอบรมจะถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกสบายและผ่อนคลายเพื่อช่วยในการส่งเสริมให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น