ธรรมศาสตร์ครีเอทีฟสเปซ

โครงการอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาใช้พื้นที่ในการทำงานร่วมกันและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งกับนักศึกษาด้วยกันเองและการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบจะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น โต๊ะสูง โต๊ะทำงานแบบกลุ่มและเฟอร์นิเจอร์สำหรับวางเครื่อง 3D Printing ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้พื้นที่ได้ตามความต้องการและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา การมีเฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลายทำให้พื้นที่แห่งนี้ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และสามารถรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายได้