บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เฟอร์นิเจอร์สำหรับโครงการนี้ มีการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของออฟฟิศสำนักงานทั้งชุดโต๊ะทำงานและชุดโต๊ะประชุมที่รองรับการทำงานของแต่ละบุคคล พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและพนักงานในการนั่งทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของโซนพักผ่อนให้มีการใช้สีที่แสดงถึงความเป็นองค์กร เหมาะกับการนั่งผ่อนคลายหรือใช้รับประทานอาหารในช่วงพักได้อีกด้วย