บริษัท เจียไต๋ จำกัด

ความพิเศษของเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่การนำ concept ของงานตกแต่งภายในที่ใช้สีเป็นตัวแทนของธรรมชาติ เพิ่มความทันสมัยและสร้างความโดดเด่นด้วยเทรนด์การออกแบบสไตล์ loft และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ด้วยการใช้ logo ฝังบนเฟอร์นิเจอร์