เอสซีบี คัสโตเมอร์ เซ็นเตอร์

สำหรับโครงการ SCB Customer Center มีการเน้นในการสร้างประสบการณ์ในการบริการที่ดีด้วย Customer Center ที่มีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับการทำงานในปัจจุบัน โดยผู้ให้บริการ (agent) สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศในการทำงานให้ที่ดีให้พนักงานรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย รองรับการทำงานด้วยฟังก์ชั่นที่พร้อมให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกสบาย