บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานของ KTC มีทั้งส่วนทำงานทั่วไปของพนักงาน ห้องผู้บริหาร และส่วน call center โดยในส่วนทำงานของพนักงานจะมีล็อคเกอร์ให้พนักงานสามารถเก็บของได้ และนั่งทำงานในลักษณะของ hot desk ซึ่งจะแตกต่างกับส่วนของ call center ที่มีฉากกั้นด้วยวัสดุซับเสียง เพื่อลดเสียงเวลาคุยกับลูกค้า รวมทั้งมีโคมไฟ และ accessories แขวนอยู่ที่บริเวณฉากกั้น เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานได้ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละคน