บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อ EECi ให้เป็นเมืองวิจัยนวัตกรรมของประเทศ ในรูปแบบ Smart Natural Innovation Platform ทาง Practika ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งงาน built-in ที่ใช้ในห้องประชุม ห้องทำงาน รวมทั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่ออกแบบให้สวยงาม โดดเด่นและหรูหราด้วยวัสดุเกรด premium เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนตั้งแต่วินาทีแรกที่มาติดต่อ