Dormitory for Sacred Heart

หอพักพระหฤหัยคอนแวนต์

หอพักภายในโบสถ์พระหฤหัยคอนแวนต์ เป็นหอพักที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับการเข้าพัก 2 ท่านในห้องเดียวกัน โดยมีฉากกั้นเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัว ทั้งยังมีอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ ภายในห้องอย่างครบครัน เพื่อให้คนในห้องสามารถอยู่ด้วยกันได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อาศัยแต่ละคนอยู่ด้วย