โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น

โรงเรียนปัญญาเด่น เป็นโรงเรียนในประเทศไทยที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการออกแบบโรงเรียนนั้นจะใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด โดยโครงสร้างอาคารทำจากดิน ประกอบกับไม้ไผ่มุงหลังคา และปูพื้นด้วยวัสดุธรรมชาติ และ Practika ได้ดูแลในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ในอาคารที่สร้างใหม่ที่ใช้เป็นห้องสมุดหลักของโรงเรียน ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ใช้ร่วมกันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม และมัธยม ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ของห้องสมุด นอกจากนี้ เฟอร์นิเจอร์ยังมีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารสำหรับแต่ละระดับชั้นเรียนด้วย โดยเฟอร์นิเจอร์จะประกอบไปด้วย ที่นั่ง เบาะนั่ง ที่อ่านหนังสือ ชั้นวางหนังสือ ตู้ต่าง ๆ สำหรับห้องสมุดแต่ละชั้นเรียน