บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หัวใจของการดำเนินธุรกิจ และการตัดสินใจของแต่ละองค์กร คือผู้บริหาร ผู้ที่ตัดสินใจและกำหนดทิศทางขององค์กร  Practika ได้รับความไว้วางใจในการผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของชั้นผู้บริหาร ที่มีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร ด้วยงานออกแบบ ความโค้งมนของโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์สอดคล้องกับการเลือกวัสดุและโทนสีที่เข้ากับการตกแต่งภายใน