บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การปรับโฉมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ในครั้งนี้ คือการสร้างเสริมความหรูหราภูมิฐาน แต่คงความเรียบง่ายด้วยโทนสีเคร่งขรึม โดยเน้นการใช้เส้นสายที่โมเดิร์น ช่วยเสริมสร้างความทันสมัยในพื้นที่ทำงาน