บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

การทำงานในยุคปัจจุบันนอกจากจะต้องรวดเร็วและถูกต้องแล้วนั้นจะต้องมีแบบแผนจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามก็ตือเฟอร์นิเจอร์ที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องนั่งสบายและสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ โครงการนี้แพรคติก้าได้รับมอบหมายให้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ เก้าอี้สตู และล็อคเกอร์ ที่รูปแบบเรียบง่ายแต่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานได้ทุกรูปแบบทำให้ทุกการใช้งานสามารถสนับสนุนทุกการทำงานได้เป็นอย่างดี