พีทีที แอลเอ็นจี

ในสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนค่อนค้างสูงการลงทุนในแต่ละงานโครงการจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด โดยเฉพาะการลงทุนกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์ ที่จะต้องมีคุณภาพ ทนทานต่อการใช้งานในระยะเวลานาน มีบริการหลังการขายที่รวดเร็วและตอบสนองต่อการใช้งาน โครงการนี้แพรคติก้าได้รับมอบหมายให้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของห้องประชุมทั้งในส่วนของโต๊ะและเก้าอี้ ห้องทำงาน ทั้งในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร และเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ส่วนรวมที่ทำให้คุณคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน