CALL CENTER_2020


การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของ Practika สามารถออกแบบตามที่คุณต้องการ


ออกแบบขาและโครงสร้างของโต๊ะ Call Center ให้เหมาะกับการใช้งานและตามความต้องการของคุณ


ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับศูนย์บริการลูกค้า หรือ Call Center เพื่อสนับสนุนการทำงานและให้บริการ


โต๊ะสำหรับ Call Center ที่สามารถสนับสนุนการทำงาน และความสะดวกสบาย


เราสามารถออกแบบในรูปแบบพิเศษให้เหมาะสมกับการใช้งานและตามความต้องการของลูกค้า