CLASSROOM DESKS & TEACHER PODIUMS_2020


Podium สำหรับคุณครู รูปแบบเรียบง่าย พิเศษด้วย Front panel ที่สามารถ Inkjet ลายกราฟฟิคได้


โต๊ะคุณครูที่สามารถออกแบบ Modesty หน้าโต๊ะให้เป็น Character ต่างๆ และสามารถเปลี่ยนเป็นรูปทรงอื่นได้


Podium สำหรับคุณครู มาจากแนวคิดที่อยากให้การไปเรียนเป็นเรื่องสนุก พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครัน


โต๊ะนักเรียนสำหรับชั้นมัธยม น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถซ้อนเก็บกันได้ทำให้ประหยัดพื้นที่


โต๊ะเรียนชั้นประถม รูปทรงเป็นมิตรด้วยความโค้งมนของขอบโต๊ะ โครงสร้างเเข็งแรง พร้อมช่องใส่ของใต้โต๊ะที่ซ่อนสีสันไว้


โต๊ะเรียนแบบกลุ่มออกแบบให้รูปทรงโค้งมน เพื่อความปลอดภัย สามารถนำมาต่อกันได้หลากหลายรูปแบบ


โต๊ะนักเรียนชั้นอนุบาลออกแบบให้ดูเป็นมิตร ด้วยรูปทรงกลมเหมือนไข่ดาว ไม่มีเหลี่ยมมุม พร้อมถาดใส่ดินสอสีตรงกลาง


โต๊ะเเบบกลุ่มสำหรับนั่งพื้นรูปทรงเป็นมิตรไม่มีเหลี่ยมคม น้ำหนักเบาง่ายต่อการเคลื่อนย้าย สามารถนำมาต่อกันเป็นรูปต่างๆได้


โต๊ะเรียนสำหรับชั้นมัธยม ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ 2 แบบในเวลาเดียวกัน