HEIGHT ADJUSTABLE TABLES_2020


โต๊ะปรับระดับไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ ที่ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานได้


โต๊ะปรับระดับ ปรับง่าย ถนัดมือ เหมาะสำหรับ Collaborative Area