HIGH TABLES_2020


โต๊ะสูงที่ออกแบบอย่างเรียบง่าย สามารถปรับให้เข้ากับการตกเเต่งได้หลากหลายรูปแบบ


โต๊ะสูงที่คุณสามารถเลือกสีให้เข้ากับการออกแบบเเละการตกเเต่งได้ตามต้องการ


โต๊ะสูงที่สามารถปรับใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ ที่จะทำให้พื้นที่ออฟฟิศของคุณดูลงตัวมากยิ่งขึ้น


โต๊ะสำหรับยืนประชุมเปลี่ยนจากการนั่งประชุมแบบเดิมๆ สามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆได้ตามต้องการ