TRAINING & FOLDING TABLES_2020


โต๊ะ training เหมาะสำหรับใช้งานในห้องฝึกอบรมหรือห้องสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ


โต๊ะ training มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยปลั๊กไฟ และที่ชาร์จ USB


โต๊ะ TRAINING ที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้งาน เคลื่อนย้ายสะดวก เเละสามารถพับเเละซ้อนเก็บได้


โต๊ะสำหรับยืนประชุมเปลี่ยนจากการนั่งประชุมแบบเดิมๆ สามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆได้ตามต้องการ


โต๊ะเรียนแบบกลุ่มออกแบบให้รูปทรงโค้งมน เพื่อความปลอดภัย สามารถนำมาต่อกันได้หลากหลายรูปแบบ


โต๊ะ training มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถพับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ


โต๊ะ training ที่มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายที่สามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างลงตัว


โต๊ะ training ที่ง่ายต่อการใช้งานด้วยลูกล้อที่สามารถล็อคได้เเละชั้นสำหรับเก็บของใต้โต๊ะ