WORKSTATION & HOT DESKS_2020


โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน โครงขารุ่น INTEGRA ทำมาจากเหล็กชุบโครเมี่ยม


ออกแบบเวิร์กสเตชันของคุณให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ


โต๊ะขารุ่น FOSTER ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นโต๊ะทำงานที่สร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ


ขาโต๊ะ Studio มีให้เลือก 3 ขนาดตามความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ


โต๊ะรุ่น STUDIO-U ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ 


โต๊ะรุ่น STUDIO-O ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ


ขารุ่น BAHAUS ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นโต๊ะทำงานที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ 


เลือกรูปแบบโต๊ะทำงานให้เหมาะกับการใช้งาน และเหมาะกับความต้องการของคุณ


โต๊ะแบบ M-IX ออกแบบโต๊ะทำงานของคุณให้เหมาะกับพื้นที่และฟังก์ชั่นการใช้งาน