พื้นที่ต้อนรับ และบริเวณพักคอย


ออกแบบเก้าอี้และเก้าอี้นั่งรอสำหรับต้อนรับลูกค้าให้เหมาะกับบริษัทของคุณ


ออกแบบเคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้าให้เหมาะกับโรงพยาบาลและรองรับลูกค้าของคุณ