CLASSROOM CHAIRS & SEATING PADS_2020


เก้าอี้ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกนั่งได้ 2 รูปแบบ ที่คุณสามารถเลือกสีให้เหมาะกับพื้นที่เเละการออกแบบ


ชุดที่เก็บเบาะนั่งแนวตั้งที่เส่งเสริมให้เด็กรู้จักความเป็นระเบียบและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น


เก้าอี้สำหรับนักเรียนอนุบาลที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก Character ของหอยทาก


ชุดที่เก็บเบาะนั่งแนวนอนที่เส่งเสริมให้เด็กรู้จักความเป็นระเบียบและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น


เก้าอี้สำหรับนักเรียนชั้ั้นมัธยมศึกษาโครงพนักพิงหลังเป็นมือจับสำหรับยกเก้าอี้ในตัว


สร้าง Activity เล่นเกมร่วมกันมากกว่าการใช้เป็นเพียงเบาะนั่ง


เก้าอี้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสามารถเลือกรูปแบบที่นั่งเเละพนักพิงได้ 4 รูปแบบที่แตกต่างกัน


เก้าอี้นักเรียนชั้ั้นมัธยมศึกษา ที่สามารถปรับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนเเบบบูรณาการ