LOUNGE SEATING_2020


เก้าอี้ที่ทำให้พื้นที่ของคุณเป็นเอกลักษณ์เเตกต่างจากคนอื่น เพราะสามารถเลือกสีของวัสดุได้ตามที่คุณต้องการ


เก้าอี้ที่คุณสามารถเลือกสีได้ตามต้องการเเละสามารถใช้ตกเเต่งพื้นที่ของคุณได้อย่างลงตัว


ISU ISU   วัสดุ โครงเก้าอี้: ไม้ขึ้นรูปบุฟองน้ำ วั…


เก้าอี้ Lounge Chair รุ่น Dell


เก้าอี้เลานจ์, MDF Board Structure Covered in Polyurethane Foam


เก้าอี้ Lounge Chair พร้อมลวดลายจากเครื่องจักรเย็บ


เก้าอี้ Lounge Chair พร้อมลวดลายจากเครื่องจักรเย็บ


เก้าอี้ Lounge Chair ติดแกนแก๊ส พร้อมลวดลายจากเครื่องจักรเย็บ


เก้าอี้ Lounge Chair โครงพลาสติก PP ติดเบาะฟองน้ำหุ้มผ้า ปรับหมุนที่นั่งได้