STACKING CHAIRS_2020


รถเข็นสำหรับเก็บเก้าอี้ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย


เก้าอี้ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกนั่งได้ 2 รูปแบบ ที่คุณสามารถเลือกสีให้เหมาะกับพื้นที่เเละการออกแบบ


เก้าอี้สำหรับฝึกอบรมหรือใช้ในห้องฟังบรรยายสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม


เก้าอี้ที่รองรับการใช้งานในหลายรูปแบบ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ


เก้าอี้ที่การออกแบบดูบางเบา เเต่โครงสร้างมั่นคงเเข็งเเรง


เก้าอี้ที่คุณสามารถ mix & match สีของเก้าอี้ได้ตามที่ต้องการ


เก้าอี้ที่คุุณสามารถเลือกสีของเก้าอี้ให้เหมาะกับการออกเเบบเเละการตกเเต่งของคุณ


เก้าอี้ที่คุุณสามารถเลือกสีของเก้าอี้ให้เหมาะกับการออกเเบบเเละการตกเเต่งของคุณ