STAFF WORKSTATION


โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน โครงขารุ่น INTEGRA ทำมาจากเหล็กชุบโครเมี่ยม


ออกแบบเวิร์กสเตชันของคุณให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ


โต๊ะขารุ่น FOSTER ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นโต๊ะทำงานที่สร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ


ขาโต๊ะ Studio มีให้เลือก 3 ขนาดตามความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ


โต๊ะรุ่น STUDIO-U ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ 


STUDIO-O SERIES: WORKSTATION ขารุ่น STUDIO-O ถูกออกแบบมาเพื่อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานที่มีความต้องการเฉพาะด้านในการใช้งาน และสร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ ในปัจจุบันระยะเวลาการผลิตและการติดตั้งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของคุณลูกค้า ทางแพรคติก้าจึงได้นำปัจจัยนี้มาทำเป็น FAST LANE SERIES ของเรา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ: ท็อปโต๊ะ: Particle board coating with melamine resin film ขอบโต๊ะ: Slant Edge / Straight Edge สกรีน: ผ้าพิเศษซึ่งเป็นสีกันน้ำและมีให้เลือกหลากหลายสี ขา: โครงสร้างเป็นเหล็กและผ่านกาพ่นสีแบบ bio-chemical ตู้ลิ้นชัก: สามารถเลือกตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะได้ตามต้องการ Studio-O Product Family: โต๊ะทำงานสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน/ โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน/ โต๊ะประชาสัมพันธ์ และโต๊ะสำหรับการประชุม


ขารุ่น BAHAUS ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นโต๊ะทำงานที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ 


เลือกรูปแบบโต๊ะทำงานให้เหมาะกับการใช้งาน และเหมาะกับความต้องการของคุณ


โต๊ะแบบ M-IX ออกแบบโต๊ะทำงานของคุณให้เหมาะกับพื้นที่และฟังก์ชั่นการใช้งาน