STAFF WORKSTATION


โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน โครงขารุ่น MELAWOOD ทำจากแผ่นไม้อัดที่มีส่วนผสมของฟิล์มเมลามีนเรซิน


ออกแบบเวิร์กสเตชันของคุณให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ