STORAGE_2020


คุณสามารถเลือกประเภทของตู้เก็บของได้ตามต้องการ


คุณสามารถเลือกประเภทของตู้เก็บของได้ตามต้องการ


ชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปกหนังสือ ดึงดูดเด็กได้ดี ออกแบบให้โค้งมนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และมีที่นั่งในตัว


ล็อคเกอร์สำหรับชั้นอนุบาล สีสันสดใส ที่จะช่วยเปลี่ยนฉากหลังในห้องเรียนจากตู้สี่เหลี่ยมธรรมดา เป็นฉากท่ามกลางธรรมชาติ


ล็อคเกอร์สำหรับชั้นประถม มาในรูปแบบ Modular ที่สามารถสร้างรูปแบบได้หลากหลาย


ชั้นวางหนังสือที่สามารถออกแบบชั้นวางด้วยตัวเองที่สามารถดึงดูดเด็กๆ ให้มาหยิบหนังสือมาอ่านได้


ออกแบบตู้โมบายให้เหมาะสมกับฟังก์ชั่นและโต๊ะของคุณ


คุณสามารถเลือกประเภทของตู้เก็บของได้ตามต้องการ


ออกแบบและติดตั้งตู้ติดผนังตามที่คุณต้องการ