STORAGE_2020


ล็อคเกอร์สำหรับชั้นประถม มาในรูปแบบ Modular ที่สามารถสร้างรูปแบบได้หลากหลาย


ชั้นวางหนังสือที่สามารถออกแบบชั้นวางด้วยตัวเองที่สามารถดึงดูดเด็กๆ ให้มาหยิบหนังสือมาอ่านได้