BOOKSHELVES & LIBRARY STACKS_2020


ชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปกหนังสือ ดึงดูดเด็กได้ดี ออกแบบให้โค้งมนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และมีที่นั่งในตัว


ชั้นวางหนังสือที่สามารถออกแบบชั้นวางด้วยตัวเองที่สามารถดึงดูดเด็กๆ ให้มาหยิบหนังสือมาอ่านได้


ออกแบบ และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องสมุดตามลักษณะการใช้งานของคุณ