AIRY

  • พนักพิง: พนักพิง Polypropylene (PP) พร้อมเบาะผ้า หรือเบาะตาข่ายหุ้มด้วย PP
  • โครงสร้าง: ที่นั่งเป็นไม้อัดพร้อมโฟมโพลียูรีเทน
  • Mechanism: Simple Synchronized
  • ที่วางแขน: Polypropylene (PP) Armrests
  • Base: เป็นฐานไนลอนพร้อมลูกล้อ

* ผ่านมาตรฐาน TIS 1020-2533 (สถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย)