ห้องฝึกอบรม

ห้องฝึกอบรม

ออกแบบและสร้างห้องฝึกอบรมของคุณด้วยเก้าอี้ฝึกอบรมแบบออดิธอเรียม (Auditorium) และโต๊ะที่คุณสามารถจับคู่เฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับห้องของคุณได้ และสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับการนั่งอบรมเป็นเวลานานและสะดวกสบาย