อุปกรณ์เสริมสำหรับชั้นวางหนังสือ MODUS

 

อุปกรณ์ตกแต่งชั้นวางหนังสือที่คุณสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน เพื่อเพิ่มความสวยงามเเละดึงดูดเด็กๆให้สนใจในการอ่านหนังสือ ติดตั้งง่าย สามารถปรับเปลี่ยนการวางได้ตลอดเวลาตามต้องการ