CUSTOMIZED DESIGN

สร้างบรรยากาศห้องเรียนด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยวัสดุคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน ที่คุณสามารถเลือกสีวัสดุให้เข้ากับการออกเเบบเเละการตกเเต่ง หรือจะเลือกให้เข้ากับอัตลักษณ์องค์กรก็สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ